30 urne priprave na maturo

ANG, MAT, SLO, FIZ, KEM, BIO in NEM

  • Started Feb 1
  • 195 euros
  • Online

Service Description

Skozi 30 ur boste s profesorji izpilili vse potrebne vsebine, da boste pripravljeni na maturo iz izbranega predmeta Priprave vsebujejo: - priprava na esej -...

Upcoming Sessions

Contact Details

luka@pripravenamaturo.si

Nazorjeva ulica, Ljubljana, Slovenia